(powrót)
WIECZNE MIASTO
Podobno w czasach cesarstwa w III - IV wieku miasto Rzym liczyło milion mieszkańców. Po 300 latach było ich zaledwie kilkanaście tysięcy. Zobaczcie jak wyglądał w czasach, gdy miliony ludzi w prowincjach płaciło podatkowy haracz, by w stolicy powstawały nowe pałace, a lud dostawał chleb i igrzyska.

(Wikipedia: miasto Rzym, Kapitol, pożar, Koloseum, Circus Maximus, Forum Trajana, akwedukty, drogi)


Poniżej plan miasta oraz widok na centrum - widać Circus Maximus i Koloseum


FORUM ROMANUM
Oto Forum Romanum, czyli najstarsze i najważniejsze forum w Rzymie.


KOLOSEUM
Amfiteatr Flawiuszy, czyli słynne Koloseum. Warto zwrócić uwagę na pokrywający go dach. Na arenie odbywały się różne widowiska, zwykle krwawe. Być może najmniej krwi lało się podczas słynnych walk gladiatorów, którzy walczyli w zbrojach i często o własnych siłach schodzili z areny. Do najdziwniejszych spektakli należały bitwy morskie, podczas których arena była zalewana wodą, po której pływały walczące okręty. Poniżej widowisko z udziałem dzikich zwierząt.
RZYM TRAJANA
Trajan zabrał się za upiększanie stolicy pod koniec I w. n.e. Wyburzył kilka budynków i wybudował kompleks zwany Forum Trajana. Przy forum mieściły sie m.in. Biblioteka (mniejsze obrazki) i bazylika (ten duży dom).