(powrót)
ŚWIĄTYNIA
Świątynia była miejscem przechowywania Arki Przymierza z Dziesięcioma Przykazaniami. Zanim Żydzi osiedli w Palestynie, Arka zapewne była przechowywana w specjalnym namiocie, do którego mieli wstęp wyłącznie kapłani, następcy Aarona.Gdy w Palestynie powstało królestwo, Salomon postanowił zbudować Świątynię. W tym celu wydał masę złota na materiały, zdobienia i rzemieślników z Tyru (budowniczy Hiram jest patronem masonerii). Dzięki temu budowla, chociaż nie imponujących rozmiarów, robiła na wszystkich duże wrażenie. Zbudowano ją na wzór świątyń fenickich (kananejskich), ale widać nikomu to nie przeszkadzało. Świątynię zburzył Nabuchodonozor II w 587 r., czyli stała około 400 lat.

(Wikipedia: Wzgórze Świątynne, Świątynia)


Obok widać plan zabudowy Wzgórza Świątynnego. Przy Świątyni stał pałac Salomona, co było częstą praktyką - Świątynia nie była dostępna dla wyznawców, musiała za to być chroniona, tak jak pałac.
Gdy Cyrus II zdobył Babilon, pozwolił wrócić Żydom do domu. Jako tolerancyjny władca, chcący w dodatku umocnić swą władzę, zezwolił Żydom na budowę Drugiej Świątyni, a nawet dostarczył część materiałów. Nowa Świątynia miała naśladować swoją poprzedniczkę, ale podobno była jej namiastką - tak przynajmniej mówi legenda.
W I w. Herod Wielki postanowił upiększyć Świątynię, co skończyło się praktycznie całkowitą przebudową Przybytku. Pokazane rekonstrukcje przedstawiają możliwy wygląd tej odnowionej Świątyni, która została zniszczona przez wojska Tytusa, syna cesarza Wespazjana, w 70 r. n.e. Poniżej Wzgórze Świątynne - widać, gdzie mogli zbierać się przekupnie.
Od tamtej pory minęło już prawie 2000 lat. Arka Przymierza zagineła. Za to państwo żydowskie znów istnieje. Hm... ciekawe, kiedy powstanie Trzecia Świątynia...