(powrót)
JERYCHO
Jerycho było zamieszkane wiele razy na przestrzeni tysięcy lat, ale na pewno najciekawsze jest pierwsze osiedle tam powstałe, datowane na X i IX tysiąclecie. To z tym miejscem łączą się początki udomowienia zbóż. To archeologia Jerycha wyznacza daty dla neolitu preceramicznego A i B. Osada jak na dzisiejsze warunki nie była duża, ale wtedy była prawdziwą metropolią. Zamieszkiwało ją 2-3 tys. ludzi. Powstała ok. 9800 r. i była zasiedlona przez 3000 lat.
Już przed 9800 r. miejsce to było odwiedzane przez przedstawicieli kultury natufijskiej. To zapewne oni zbudowali Jerycho. Miejsce to było zamieszkane w tak wczesnym okresie na pewno ze względu na sprzyjające warunki bytowania. Znajdowała się tam oaza, a wokół rosło wiele dzikich zbóż i pasły się stada przeróżnych zwierząt. Dzięki temu miejscowa ludność opanowała podstawy rolnictwa. Osada wkrótce uzyskała nadwyżki, które mogła wykorzystać w handlu, sprowadzając z dalekich stron obsydian i kamienie ozdobne. Zapewne to z powodu swego bogactwa Jerycho musiało być otoczone wielkimi murami, bo już wtedy istniały darmozjady przychodzące na gotowe... Z hodowlą nie poszło tak dobrze, gdyż wokół żyły głównie gazele, a ich udomowienie się nie powiodło. Udomowione kozy, owce, świnie i krowy pojawiły się w Jerychu później, zapewne na drodze wymiany z syryjskimi osiedlami.
Po ponad tysiącu lat bytowania, ludność z nieznanych powodów opuściła Jerycho, kończąc w ten sposób epokę neolitu preceramicznego A. Dopiero ok. 8200, po jakiś 200 latach, znów zasiedlono to miejsce. Tym razem osada nie była otoczona murem, a domy były kwadratowe. W końcu i ta osada została opuszczona po ok. 1200 latach.
W kolejnych tysiącleciach w tym miejscu istniały małe wioski. Dopiero w końcu III tysiąclecia powstało tu miasto. W II tysiącleciu rozbudowano je i otoczono wysokimi murami. Stało się wtedy jednym z ważniejszych miast Kanaanu. Jednak ok. 1550 roku zostało zniszczone (najazd egipski?) i opuszczone na setki lat. W czasach Jozuego mogła istnieć tam najwyżej mała wieś, a mury Jerycha dawno leżały już w gruzach.
Od tamtej pory w Jerychu wciąż mieszkają ludzie, chociaż dzisiejsza osada istnieje kilka kilometrów obok wzgórza kryjącego pozostałości miasta sprzed 12.000 lat.

(Wikipedia: Jerycho)


Obie pokazane rekonstrukcje pokazują Jerycho z ok. 9500 r. Widoczne są okrągłe domy, mur i słynna wieża.