(powrót)
HATTUSA
Hattusa położona była na wzgórzu, którego szczyt zajmowała cytadela z pałacem króla. Poniżej znajdowało się Dolne Miasto, także otoczone potężnymi murami.

(Wikipedia: Hattusa)


Miejsce to było od dawna zasiedlone przez ludy Hatti. W XX i XIX w. istniała tu także asyryjska kolonia handlowa, podobna do tej w Kanesz. Gdy Anatolię zajęli Hetyci, oba miasta stały się stolicami konkurujących królestw. Skończyło się to dla Hattusy fatalnie - ok. 1700 r. została spalona. Jednak już 50 lat później Hattusilis ustanowił w Hattusie stolicę zjednoczonego królestwa. Miasto szybko odbudowano. Potem Hattusa piękniała i rozrastała się wraz z Imperium Hetyckim. Przeżywałą też wraz z nim chwile słabości, gdy w XV w. złupili je Kaskowie z Gór Pontyjskich. Potem, odbudowana, w czasach imperium w XIII w. Hattusa mogła liczyć 50.000 mieszkańców. Ok. 1200 po najeździe Ludów Morza Hattusa zniknęła z map, podobnie jak całe anatolijskie królestwo Hetytów.

(Wikipedia: Hetyci, Kanesz, Hattusilis, Suppiluliuma, Kaskowie, bitwa pod Kadesz, Ludy Morza)


Poniżej widok na miasto i jego plan. Na samym dole rekonstrukcja cytadeli Hattusy, czyli najważnieszego miejsca w mieście z pałacem i głównymi świątyniami.