(powrót)
OLIMPIA
Olimpia była głównym ośrodkiem kultu Zeusa. Podobnie jak w przypadku Delf, miasto było zamieszkane głównie przez kapłanów, a dopiero podczas świąt zbierały się tam tłumy ludzi. Tutaj odbywały się największe igrzyska greckie, oczywiście ku czci Zeusa.

(Wikipedia: Olimpia, igrzyska, posąg Zeusa)


Poniżej widok na okręg kultowy Zeusa, ze świątyniami Zeusa i Hery, hipodromem, stadionem i pracownią Fidiasza. Na dole rekonstrukcja świątyni Zeusa i kilka wizji posągu Zeusa Olimpijskiego, jednego z cudów świata antycznego. Dalej widać Filipejon i posągi mistrzów olimpijskich.