(powrót)
ATENY
Ateny powstały na początku II tysiąclecia. W czasach Achajów były ważnym ośrodkiem. Od IX w. mieszkali w nim Jonowie. Do największej potęgi Ateny doszły w V w. Niestety tak mocno w siebie Ateńczycy uwierzyli, że wywołali wojnę ze Spartą, którą sromotnie przegrali. Wielce się Atenom dobrze wiodło jeszcze w czasach rzymskich, szczególnie pod rządami Hadriana, który zakochany był we wszystkim, co greckie, i częściej przebywał w Atenach, niż w Rzymie.

(Wikipedia: Ateny, Związek Ateński, Powstanie Jońskie, wojny perskie, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje, wojna peloponeska)


Poniżej widok Aten z V w. Najważniejsze jego elementy to oczywiście Akropol i agora, widoczna także niżej.AKROPOL
Na Akropolu w czasach Achajów znajdowała sie twierdza, podobna do tych w Mykenach i Tiryns. W czasach Grecji klasycznej, na Akropolu zbudowano szereg budowli. Widok poniżej pochodzi z 427 r., czyli z czasów świetności Aten, 50 lat po zniszczeniach dokonanych przez Persów.

(Wikipedia: Akropol, Partenon, Atena, posąg Ateny, Perykles, Fidiasz)


Główną budowlą na Akropolu był Partenon, najważniejsza świątynia Ateny, budowana w latach 447-432. Był imponującą budowlą, pewnie tylko świątynia Artemidy w Efezie była od niego większa. Wiadomo, że był kolorowy, ale jak pokazują rysunki, nie ma pewności co do szczegółów jego ubarwienia. Na zewnątrz świątynię zdobił pas płaskorzeźb z motywami mitycznymi. Poniższe rekonstrukcje pokazują Partenon oraz podobną do niego świątynię Ateny na Eginie (żółta).
Wewnątrz świątyni stał wielki posąg Ateny, dłuta Fidiasza. Posąg był bogato zdobiony kością słoniową i złotem, co znacznie zubożyło kasę Związku Ateńskiego, co z kolei zwiększyło jeszcze liczbę wrogów Peryklesa. Zaowocowało to oskarżeniem Fidiasza, jego przyjaciela, o zbytnie "przywiązanie" do używanych materiałów i bluźnierstwo, jakim było umieszczenie własnej podobizny na tarczy bogini. Posąg został jednak dokończony i wkrótce uznany jednym z cudów świata. Miniaturki posągu Ateny sprzedawano potem turystom, zupełnie jak dziś święte figurki.
Poniżej widok na Propyleje, czyli Bramę do okręgu świątynnego na Akropolu.
więcej na www.reconstructions.org