(powrót)
MYKENY
Wg Iliady król Myken prowadził na Troję aż 100 okrętów, najwięcej ze wszystkich. On też, mężny Agamemnon, został wybrany wodzem wyprawy. Z pewnością w czasach świetności, w wiekach XIV i XIII, Mykeny były jednym z najważniejszych ośrodków w Grecji. Ale też zapewne nigdy żadne miasto nie miało dominującej pozycji nad innymi - stanowiły raczej konfederację, której główne miasta-państwa pokazuje mapka na dole.

(Wikipedia: kultura mykeńska, Achajowie, Mykeny, Agamemnon)


Na dwóch pierwszych rysunkach na dole widać cytadelę mykeńską. Otoczona wielkimi "cyklopowymi" murami była z pewnością trudna do zdobycia, chociaż ok. 1200 r. ktoś ją spalił. Do grodu prowadziła widoczna u góry "Lwia Brama". Wewnątrz murów znajdowały się pałac, budynki gospodarcze i grobowce. To w jednym z nich Schliemann odkrył szkielet mężczyzny wraz z bardzo bogatym wyposażeniem. Zidentyfikował go jako Agamemnona, ale to chyba mu Zeus we śnie podszepnął, bo dowodów na to nie miał.
Na trzecim rysunku pokazana jest sala tronowa w pałacu. Po środku płonęło ognisko, co skłania niektórych do sądów, że składano tam ofiary. Jak dla mnie, to był mykeński kominek po prostu :-)) Była to typowa forma głównej sali we wszystkich pałacach greckich tego okresu i zapewne wywodziła się jeszcze z czasów przedachajskich.