(powrót)
EPOS O GILGAMESZU

O SYNU NINSUN I LUGALBANDY

Są to fragmenty eposu babilońskiego z XII w., który powstał jako kompilacja o wiele starszych mitów i eposów sumeryjskich pochodzących z III tysiąclecia. Zamieszczona poniżej opowieść powstała na podstawie przekładu R. Stillera. Pod eposem zamieściłem streszczenia i cytaty z kilku innych mitów sumeryjskich na podstawie "Mitologii Mezopotamii" K.Łyczkowskiej i K.Szarzyńskiej.

(Wikipedia: Gilgamesz, epos o Gilgameszu)TABLICZKA I

Głowa jego jak u byka wzniesiona, oręża jego cios nie ma równych, drużyna jego staje na odgłos bębna. Bóg słońca, niebieski Szamasz, urodą go obdarzył, a bóg burzy, Addu, wielkim męstwem. Na ich obraz przez wielkich bogów stworzony, boską siłę posiada. Pierś jego na 12 łokci szeroka, członek jego mierzy 3 łokcie. Jako król wielki i potężny otoczył murami Uruk.

Skarżą się mężowie Uruku: "Gilgamesz chłopców i dziewice od rodziców odbiera. Na wojny chodzi i zabawia się. Chce mieć pierwszą noc z oblubienicą." Ich skargi posłyszał Anu, bóg nieba i ojciec bogów. Boski władca Uruku wezwał Aruru, biegłą w stwarzaniu, i rzekł: "Stwórz teraz istotę Gilgameszowi podobną. Niechaj ci będzie jak jego odbicie, jako burza sercu tamtemu równa. Niech w gród Uruku wstąpi, z Gilgameszem porywczym pójdzie o lepsze. Niechaj dzięki temu Uruk odpocznie." To usłyszawszy, Aruru stworzyła w sobie istotę na podobieństwo Anu. Ręce swe umyła, uszczknęła gliny, plunęła na nią i w step rzuciła (I 1,27 ; I 2,7). Walecznego Enkidu w stepie stworzyła.

Spotkał go myśliwy i w domu rzekł do ojca: "mąż jakiś ze wzgórz się zjawił, siła jego na kraj nasz ogromna. Nieustannie ugania się po wszystkich górach. Z dzikim bydłem karmi się trawą. Do wodopoju się tłoczy ze zwierzętami. Straszny mi jest." Rzekł mu ojciec: "Pójdź do Uruku, tam jest Gilgamesz, którego jeszcze nikt nie pokonał. Opowiedz o potędze tego przybysza. Poproś go o nierządnicę ze świątyni Isztar i weź ją ze sobą. Ona go powali jak mąż potężny. Skoro ją ujrzy, wnet zbliży się do niej. Wtedy obcy się uczyni dla dzikich zwierząt, które z nim wyrosły na jego puszczy."

Gilgamesz kazał myśliwemu zabrać z przybytku Isztar nierządnicę Szamchad. W trzy dni miejsce swego przeznaczenia ujrzeli, w zasadzce siedli. Przyszło dnia trzeciego dzikie bydło do wodopoju i on z nim, Enkidu. Rzecze myśliwy: "Oto on, niewiasto. Obnaż swe piersi, przyrodzenie odsłoń, aby mógł cię posiąść. Zbądź się wstydu, wzbudź w nim żądzę, szaty swe rozrzuć, ukaż mu się naga. Spraw, by siła w nim wezbrała. Niechaj legnie na tobie. Uczyń mu, dzikiemu, sprawę kobiecą miłą. Obcym się uczyni dla dzikich zwierząt, które z nim wyrosły w puszczy." Obnażyła Szamchad swe szaty, srom odkryła. Ujrzał to Enkidu i zapomniał, gdzie się był urodził. Przez sześć dni i siedem nocy wciąż dopadał i zapładniał Szamchad. Aż siódmego dnia miłością się nasyciwszy na zwierzęta swoje zwrócił oblicze. Zobaczywszy Enkidu, w skok pierzchły gazele. Porwał się Enkidu, lecz ciało ma słabe, nogi w ziemię mu wrosły. Obłaskawił się Enkidu, ale zyskał za to rozum i słyszenie rozszerzył.

- Szamchad: Enkidu, czemu ze zwierzętami się w stepie uganiasz ? Pójdź do Uruku, kędy włada Gilgamesz, mocarz wyborny, wśród potężnych potężny. Ujrzysz go i pokochasz jak siebie samego.

- Enkidu: Prowadź mnie Szamchad do miasta Gilgamesza, wyzwę go do walki. Jam jest w stepach zrodzony, jam jest mocarz.

- Szamchad: Chodźmy, porzuć jednak swój występny zamiar, on jest silniejszy od ciebie. Gilgamesza ukochał Szamasz, bóg słońca, a Enlil i Ea rozszerzyli jego ucho na głos mądrości. Jeszcze tyś ze wzgórz nie przyszedł, już Gilgamesz we śnie cię ujrzał.

- Gilgamesz: Matko, sen widziałem w nocy. Szedłem po ulicy, gdy wtem spadł topór niezwykły. Widok jego radość mi sprawił i pokochałem go. Podjąłem go i przy boku zawiesiłem.

- Aruru: Człowiekiem ów topór. Tak przylgniesz do niego jak do niewiasty. Zrównałam go z tobą, więc mocny to towarzysz i zbawca przyjaciela w potrzebie. Mocny jest jako zastępy Anu.

- Gilgamesz: Niech spada na mnie największe z nieszczęść, bylebym sobie zyskał mocnego druha.

Tak opowiadała Szamchad.

TABLICZKA II

Powiodła Enkidu do chaty pastuszej. Tam przybył do niego jeden z mieszkańców Uruku na skargę: "Gilgamesz wydaje pozwolenia na małżeństwa i on pierwszy ma sprawę z oblubienicą, małżonek po nim. Taka jest wola bogów." Usłyszawszy to Enkidu rzecze: "Wiedź mnie Szamchad do Uruku. Do walki Gilgameszowi rzucę wyzwanie.

Gilgamesz miał sprawę z Iszcharą, przyszłą oblubienicą, noce z nią spędzał. Drogę mu zaszedł Enkidu, drzwi nogą zagrodził, do weselnego domostwa nie wpuścił. Starli się jako dwa byki, strzaskali odrzwia i murem zatrzęśli. Jednak Gilgamesz gniew swój powściągnął i uśmierzył. Rzekł tedy Enkidu: "Enlil dał ci rządy nad żyzną ziemią, Anu zawierzył ci miasto swe, Ea ucho twe rozszerzył na głos mądrości. Czemu zachciało ci się do przybytku małżeństwa drogę zamykać i pierwszemu mieć sprawę z oblubienicą. Masz władzę nad ludem, tobie sądzone bitwy wygrywać. Władzy niezmiernej swej źle nie używaj, bądź sprawiedliwy wobec ludu i wobec Szamasza." Wysłuchał go Gilgamesz i ucałowali się i przyjaźń zawarli.

Żyją w Uruku, niczego im nie brak, lecz Enkidu z dnia na dzień staje się smutniejszy. Tęskni za wojną, przygodą. Zauważył to Gilgamesz, więc tak rzecze do przyjaciela: "Za dni dawnych, kiedy niebo od ziemi odepchnięto (I 1,4), kiedy ustalono imię człowieka, kiedy Ereszkigal jako łup w kraj podziemny była uniesiona, żagiel swój postawił ojciec Ea, aby płynąć w kraj podziemny, aby wziąć pomstę na potworze gór. Ów zaczął kamieniami razić władcę. Wówczas wyrosło na brzegu Purattu drzewko wierzbowe i rosło aż burza z korzeniami je wyrwała i poniosły je wody Purattu. Wtedy kobieta jakowaś dłoń nań położyła i zaniosła do miasta Uruk, by posadzić je w gaju Isztar. Pragnęła by było z niego owocne krzesło i owocne łoże. Jednak wąż siadł w korzeniach, a ptak Indugut gniazdo w nim założył. Płakał Isztar, lecz brat jej, mężny Szamasz, nie ujął się za siostrą. Wówczas ja, Gilgamesz, za Isztar się ująłem, węża zabiłem, ptaka przepędziłem. Wyrwałem wtedy z korzeniami drzewo wierzbowe i świętej Isztar dałem je na krzesło i łoże. A ona pałkę i bęben zwołujący dała. Uderzałem w bęben i mężczyzn zwoływałem. A gdy gwiazda wieczorna zaszła, miejsca naznaczyłem, gdzie byłem ze swym bębnem. O świcie zaś w miejscach naznaczonych gorycz i smutek. W końcu, przez płacz młodych dziewcząt za mężczyznami, kraj zmarłych się otworzył i wpadł mój bęben w wielkie domostwo. Nie mogłem ich dostać i do dziś nikt mi ich nie przyniósł.

- Enkidu: Ja ci je przyniosę !

- Gilgamesz: Jesteś mąż śmiały, ale posłuchaj mych przestróg. Nie kładź szat czystych, aby nie poznali w tobie przybysza, włócznią w krainie umarłych nie rzucaj, aby cię przekłuci włócznią nie odstąpili, kobiety, którą kochałeś, nie całuj, kobiety, której nie cierpiałeś, nie bij, bo żałosny krzyk cię ogarnie tej, która spoczywa, matki boga Ninazu. Jeśli tam zejdziesz, zostaniesz pod ziemią. Nie idź do kraju umarłych, są inne miejsca, w których możesz spotkać przygodę. Są daleko stąd góry cedrami porosłe, gdzie okrutny przebywa Humbaba, którego imię "grom" znaczy. Chodź, ubijemy go, przyjacielu. Wypędzimy ze świata wszelkie zło.

- Enkidu: Widziałem kraj Humbaby, tam się bór ciągnie na wiorst 10 000. Co cię korci do takich wyczynów?!

- Gilgamesz: Chcę postawić stopę na tych górach cedrowych.

- Enkidu: Jakże nam się wedrzeć w bór, kiedy strażnik nie śpi, ni w dzień, ni w nocy. Moc on ma od Szamasza, a męstwo od Addu. Z woli bogów strzeże cedrów. Humbaba głos ma z grzmiącego potopu, usta jego z ognia, oddech ze śmierci. Do boju rusza orkanem ryczącym, drżą wtedy niebo i ziemia. Nikt się tam nie wedrze.

- Gilgamesz: Tylko bóstwa są wieczne, człowiek ma dni policzone, więc może śmierci się lękasz?

- Enkidu: Lękam się, ale chodźmy.

Na wieść o tym lud się zebrał.

- Gilgamesz: Słuchajcie mnie mieszkańcy Uruku! Pragnę ujrzeć i ubić Humbabę, przed którego imieniem drżą kraje. Niech cały świat usłyszy jaka ze mnie silna odrośl Uruku. Niech narąbię cedrów i imię swe rozgłoszę po wsze czasy!

- Starsi Uruku: Młody jesteś Gilgameszu, nie wiesz na co się porywasz. Nikt się nie oprze Humbabie, a w jego siedzibie bój tym bardziej nie równy.

Wysłuchawszy doradców rzekł Gilgamesz do Enkidu: Wyznam ci coś, lękam się go bardzo, dlatego pójdziemy tam i ubijemy Humbabę, żeby się nie bać.

- Starsi Uruku: Oby strzegli cię bogowie. Jednak jeśli chcesz udać się do kraju cedrów, porozmawiaj z Szamaszem, on tam rządzi. Powiedz mu o swym zamiarze.

Wziął Gilgamesz dwa koźlęta i swe berło złote i udał się do świątyni.

- Gilgamesz: Bądź mi pomocny, Szamaszu. Pragnę wkroczyć w kraj cedrowy, przybądź mi w potrzebie.

- Szamasz: Mocny jesteś, lecz po co tam pójdziesz ?

- Gilgamesz: Widzę umierających ludzi, trupy płynące rzeką. Ja też kiedyś tak spłynę, bo żaden człowiek nie sięgnie nieba. Dlatego wejdę w góry i chwałę swojego imienia utwierdzę. Droga to daleka, więc jak to uczynić bez twojej pomocy ? Po cóż byś mnie natchnął tą myślą, jeśli nie miałbym tego dokonać ? Jeśli wrócę, to przyniosę ci dary i modły.

- Szamasz: Ruszaj, Gilgameszu. Drzwi cedrowe uczynisz w moim przybytku, gdy zło, którego nienawidzę, przepędzisz ze świata. Uczynił sobie Humbaba królestwo w krainie cedrów, gdzie tylko Anunnaki mają siedzibę.

Powstrzymał Szamasz siedmiu potężnych, synów jednej matki: pierwszy - huragan, drugi - wicher północny, trzeci - trąba powietrzna, czwarty - burza piaskowa, piąty - wiatr mroźny, szósty - nawałnica, siódmy - piekący wicher. Uradował się Gilgamesz, wziął topór, łuk i kołczan, a mieczem biodra opasał. Wyruszyli.

TABLICZKA III

Udali się do świątyni Ninsun.

- Gilgamesz: Matko, zamierzam iść w daleką drogę, gdzie mieszka Humbaba.

- Ninsun: Szamaszu, dlaczego dałeś mi za syna Gilgamesza, serce niespokojne w pierś mu włożywszy ? Dopóki nie wróci, ja, twa oblubienica, niech ci odmawiam i przypominam byś go chronił. Niech przed Gilgameszem kroczy Enkidu, który zna ścieżki. Syna mego, Gilgamesza, jemu powierzam. Niech więc dzień i noc nie odstępuje, niech go chroni.

- Enkidu (tknięty boskim nakazem): Nie odstąpię Gilgamesza na krok !

Następnie złożyli ofiary, Gilgamesz kadził w przybytku.

TABLICZKA IV

Ruszyli w drogę. Co 20 wiorst kęs jeden odłamywali, co 30 wiorst popas czynili. 50 wiorst przeszli jednego dnia, w trzy dni przeszli drogę czterdziestu dni. Na każdym noclegu przed Szamaszem studnię kopali i ofiary składali.

- Gilgamesz: Sen miałem. Z bykami się zwarłem. Jeden byk od innych mnie zasłonił, a mąż jakiś wodą z bukłaka mnie orzeźwił.

- Enkidu: Ten byk to Szamasz rękę dający ci w potrzebie, a ten mąż to bóg twój, Lugalbanda.

Nazajutrz.

- Gilgamesz: Sen miałem. Góra wielka mnie w wąwozie przywaliła. Zjawił się mąż i spod góry mnie wyciągnął.

- Enkidu: Górą tą jest Humbaba. Pokonamy go, a ciało rzucimy na pohańbienie.

Dotarli do lasu cedrowego.

- Enkidu: Nie chodźmy tam, oniemiało moje przedramię.

- Gilgamesz: Lwy pokonałeś, z bykami walczyłeś. Mnie się trzymaj i nie bój się śmierci. Choćbyśmy polegli, imię zostawimy.

TABLICZKA V

Wypatrują, gdzie Humbaba ślad swój zostawił i zaczynają rąbać drzewa. Włożył Gilgamesz napierśnik zwany Głos Waleczny, wagi 30 syklów.

- Gilgamesz: Zabijemy Humbabę !

- Enkidu: Nie straszny ci on, bo go nie znasz. Zęby ma smoka, lwa oblicze, w starciu jest jak potop. Na czubku swego ogona i członka ma łby dwóch węży jadowitych.

- Gilgamesz: Dwóch nas jest i Szamasz nas wesprze. Pokonamy go !

Wysłał przeciw Humbabie Szamasz siedem żywiołów. Uderzyły niczym lew, jadowita żmija i smok, niczym płomień i wąż wściekły, niczym potop zgubny, co kraj zalewa, niczym grom. Siedem wiatrów na niego napadło, nie może dać kroku ni w przód, ni w tył. Przeląkł się Humbaba: "kim jesteście, że z bóstwami walczycie ?!". Cisnął w nich swe pioruny, lecz oni uskoczyli. Gdy siódmy grom dobiegał kresu, wspiął się Gilgamesz do jego sypialni i uderzył. Przestraszył się Humbaba.

- Humbaba: Nie znałem ojca, ani matki, Enlil uczynił mnie strażnikiem lasu. Godzi ci się, Gilgameszu, byś mnie oszczędził i uczynił niewolnikiem.

- Enkidu do Gilgamesza: Nie godzi ci się zostawić go żywym, jego nienawidzi niebieski Szamasz.

Wzniósł więc swój oręż Gilgamesz i uderzył, a Enkidu zadał cios drugi. Od trzeciego ciosu runął Humbaba. Na włóczni dźwignęli głowę Humbaby i Enlilowi ponieśli. Ujrzawszy ich Enlil się rozgniewał: "Coście uczynili !? Niechaj was ogień pożre !

TABLICZKA VI

Gilgamesz z brudu się obmył, oręż oczyścił, na kark sobie kędziory odgarnął, w czysty strój się odział i kołpak swój królewski włożył. Aż na piękność Gilgamesza sama boska Isztar oczy podniosła:
- Pójdź do mnie, oblubieńcem mym zostań, nasienia swego użycz mi w darze, bądź mi mężem. Dam ci złoty powóz w burze zaprzęgnięty, będę ci składać hołd.

- Gilgamesz: lepiej lica swe piękne umaluj i na rojnych ulicach przebywaj. Ciało swe w powabne suknie odziewaj. Niechaj cię tam weźmie ktokolwiek zechce. Tyś koszyk z żarem gasnącym, gdy zimno. Któremu z kochanków swych byłaś wierna ? Niechże ci wyliczę gachów twoich. miłośnika twej piękności w kraju zmarłych zostawiłaś za siebie w okup. Później pasterza kóz kochałaś i w wilka przemieniłaś, że jest przez własnych przyjaciół ścigany, od psów własnych kąsany. Mnie, kochając, tak samo zgubisz.

Isztar rozgniewała się i tak rzekła do Ana:
- Ojcze, Gilgamesz obelgę mi zadał, wyliczył wszystkie moje plugastwa. Stwórz mi bykołaka, by Gilgamesza uśmiercił. Inaczej kraj umarłych otworzę, by umarli żywych objedli.

- Anu: Jeśli bykołaka stworzę, będzie w Uruk 7 lat nieurodzaju, powinnaś więc ziarna dla ludzi nazbierać

- Isztar: Nasypałam już ziarna dla ludzi, teraz daj mi zemstę na Gilgameszu !

Runął bykołak na ziemię, od jego chrapnięcia upadło dwustu mężów z Uruku. Złapał Enkidu go za rogi, Gilgamesz za ogon uchwycił. Miecz mu Enkidu w szyję wraził i ubił bykołaka. Serce mu wyrwali, przed Szamaszem położyli i modły uczynili.

- Isztar: Jak śmieliście mnie znieważyć i bykołaka ubić !?

Posłyszał te słowa Enkidu, wyrwał członek bykołaka i twarz jej cisnął.

- Enkidu: Obym tylko ciebie mógł tak dostać !

TABLICZKA VII

Rzecze Gilgamesz do Enkidu, by posłuchaj snu jego:

Anu, Enlil i Szamasz zeszli się na naradę.

- Anu: Cedry ścięli i bykołaka ubili, jeden z nich musi umrzeć.

- Enlil: Niech Enkidu umrze.

- Szamasz: Z mojego to rozkazu uczynili, dlaczego mają ponieść karę ?

- Enlil: Chadzasz z nimi niczym ich towarzysz, nie ujmuj się za nimi.

Tak opowiadał Gilgamesz.

- Czemu tak ma być? Wstawię się za tobą, Enkidu, złote posągi bogom wystawię.

- Enkidu: Nie marnuj złota, Gilgameszu, bogowie słowa nie cofną. Nie martw się, przecież wszystko, co ludzkie, przemija. Ach, Szamaszu, daj mi zemstę nad myśliwymi i Szamchad, którzy mnie ze stepu wywiedli, przez co śmierć sprowadzili.

- Szamasz: Czemu chcesz zemsty na Szamchad, która cię chlebem nakarmiła i dała Gilgamesza za przyjaciela ?

- Enkidu: Dobrze więc, niech Szamchad będzie szczęśliwa, niech umrze ten, kto ją znieważy.

Na drugi dzień rzecze tak Enkidu do Gilgamesza:

- Sen miałem. Człowieka widziałem o twarzy ptaka burzy. Mocować się z nim zacząłem, ale pokonał mnie. Powiódł mnie w siedlisko mroku, w do m, z którego się nie wychodzi, gdzie nie ma światła. Mieszkają tam starzy królowie, mieszka tam Ereszkigal, mieszka też Beletseri, pisarka ziemi. Trzyma tablicę losu i w głos ja czyta. Twarz podniosła i mnie zobaczyła: "Już śmierć przywiodła tego człowieka."

- Gilgamesz: Ujrzałeś sen nieodwrotny.

- Enkidu: Oto choroby duch się w me ciało, jak w szatę przyodział. Oczy me nic nie widzą, uszy nic nie słyszą, usta nie mówią.

Dwanaście dni leżał Enkidu w łożu, wreszcie tak mówi do Gilgamesza:

- Przyjacielu mój, bóg wielki mnie przeklął. Nie chciałem iść w bitwę przeciw Humbabie, bałem się śmierci. Teraz umieram w hańbie, na łożu.

TABLICZKA VIII

Trzynastego dnia zamknął Gilgamesz oczy Enkidu:

- Płaczcie ludzie Uruku, płaczcie dzikie zwierzęta, jako ja płaczę !

Kazał Gilgamesz wznieść Enkidu posąg ze złota, nie skąpił złota, alabastru i złotych kamieni. Siódmego dnia pochowano Enkidu, Gilgamesz złożył ofiary.

- Czyż nie będę jak Enkidu ? Jakże mi spokój znaleźć ? Trwogę przed śmiercią poczułem, Szamaszu. Racz mnie wśród żywych zachować.

- Szamasz: Władza królewska ci sądzona, nie życie wieczne. Imię swe rozsławisz, a po śmierci sędzią będziesz wśród Anunakich. Śmierć to od dawna los ludzki, Gilgameszu, na co ty się porywasz ? Życia wiecznego nigdzie nie znajdziesz.

TABLICZKA IX

Płakał Gilgamesz po Enkidu, udał sie na pustynię. Tam postanowił udać się do Utanapisztima, co życia wiecznego dostąpił. Doszedł do gór Maszu, sięgających szczytami nieba, a piersią podziemia, których strzegą ludzie-skorpiony.

- Człowiek-skorpion: Skąd przybywasz, po co i gdzie podążasz ?

- Gilgamesz: Enkidu, przyjaciel mój, umarł, w ziemią się zmienił. Nie chcę podążać jego drogą. Do ojca mego, Utanapisztima, biegnę. W zgromadzenie bogów wstąpił, wśród nich życia dostąpił. Jego chcę o życie i śmierć zapytać.

- Człowiek-skorpion: Nikt nie przeszedł tych gór, przez 12 wiorst jest mrok nieprzenikniony. Przejściem tym przemieszcza się Szamasz-słońce, palący wszystko na swej drodze. Jakże ty się przedostaniesz ? Wejdziesz w te wrota i nie wrócisz.

Ruszył Gilgamesz przez góry. Przez trzy wiorsty mrok był ogromny, a następnie wielka jasność. To Szamasz szedł na spoczynek, omal go nie spalił.

- Gilgamesz: Szamaszu, jaka droga do Utanapisztima ? Wskaż mi ją.

- Szamasz: Gilgameszu, na co ty się porywasz ? Życia wiecznego nie znajdziesz. Jednak twoja wola. Nad morzem mieszka Siduri, boska karczmarka. Ją spytaj o drogę.

Ruszył Gilgamesz. Przeszedł 9 wiorst i ujrzał światłość. Zobaczył sad kamienny pełen klejnotów.

TABLICZKA X

Doszedł do siedziby Siduri, opowiedział jej o swej wędrówce, o śmierci Enkidu i strachu przed śmiercią.

- Siduri: Kiedy bogowie stwarzali człowieka, śmierć jemu przeznaczyli, życie zachowali we własnym ręku. Ty, Gilgameszu, napełniaj żołądek, dniem i nocą obyś wciąż był wesół. Codziennie sprawiaj sobie święto. Dnie i noce spędzaj na grach i pląsach. Niech jasne będą twe szaty, włosy czyste. Patrz jak dziecię twej ręki się trzyma. Kobiecą sprawę czyń z chętna niewiastą. Tylko takie są sprawy człowieka.

- Gilgamesz: Wskaż mi jednak , Siduri, drogę do Utanapisztima.

- Siduri: Nie ma przejścia przez morze, tylko Szamasz tędy się przeprawia. Na końcu morza woda śmierci drogę przegradza. Poszukaj Urszanabi, przewoźnika, może on ci pomoże.

Porwał Gilgamesz topór i miecz i pobiegł w las. Spotkał tam Urszanabi.

- Gilgamesz: Którędy droga do Utanapisztima ? Chcę go o życie i śmierć zapytać.

Urszanabi zabrał go do łodzi. W trzy dni przebyli drogę miesiąca i wpłynęli na wody śmierci.

- Urszanabi: Weź teraz, Gilgameszu, żerdzie i odpychaj się każdą, nim nasiąknie. Bacz byś wody śmierci ręką nie dotknął.

Utracił Gilgamesz 120 żerdzi, a potem szaty zdarł i wzniósł je niczym żagiel. Ujrzał ich Utanapisztim i o imię Gilgamesza zapytał.

- Gilgamesz: Długą drogę przebyłem do ciebie, by cię o życie i śmierć zapytać.

- Utanapisztim: Bogiem i człowiekiem jesteś w jednym ciele i taki twój los. Nie masz miejsca wśród bogów, dlatego jesteś śmiertelny, bo nic, prócz bogów, nie jest wieczne. Wszystkiemu życie i śmierć przeznaczono.

TABLICZKA XI

- Gilgamesz: Ty jednak jesteś mi podobny, a śmierci uniknąłeś. Jakżeś wstąpił w zgromadzenie bogów, jakżeś wiecznego życia dostąpił ?

- Utanapisztim: Opowiem ci.

Szuruppak to stare miasto, blisko stamtąd do bogów. Wielce się wtedy ludzie mnożyli i ogromny hałas czynili. Obudziło to Enlila, który zwołał bogów. Na naradzie postanowiono uciszyć rodzaj ludzki, czyniąc wielki potop (I 6,6-7). Jednak Ea było żal ludzi, których sam ulepił, dlatego rzekł do mnie, swego wiernego sługi: "Niech mąż z Szuruppaku dom swój rozbierze i korab zbuduje. Ratuj życie, porzuć mienie, człowiecze, bogactwa znienawidź. Wprowadź w korab z wszelkiej duszy nasienie, ze zwierząt i ptaków niebieskich. Weź wszelkie zboże i swój majątek. Weź żonę, potomstwo i wszystkich krewnych. Weź biegłych w rzemiośle. Ja tobie poślę wszelkie zwierzęta stepowe". Nazajutrz zwołałem swoją rodzinę i każdemu prace zadałem. Przed zachodem słońca dnia siódmego korab był gotów. Zepchnięto go do wody, zanurzył się w dwóch trzecich. Włożyłem do niego swoje złoto i srebro, zwierzęta, rodzinę i rzemieślników.

Nazajutrz rano wielka chmura nadeszła, Addu nawet bogów przeraził, schronili się w górach. Spokornieli ludzie, o pomoc prosili. Sześć dni i siedem nocy trwał potop z nieba, zrównał ziemię. Dnia siódmego wszystko się skończyło, ludzie gliną się stali (I 7,17). Korab zatrzymał się na górze Nicir. Dnia siódmego wypuściłem gołębia, lecz ten powrócił niebawem. Tak samo jaskółka wróciła, lecz nóżki miała błotem pobrudzone. Wreszcie wypuściłem kruka, lecz ten nie wrócił już, ląd odnalazłszy. Zszedłem na ten ląd wraz z rodziną i przyjacielem Urszanabi. Pozostali też wysiedli, ofiary bogobojne złożyli i rozbiegli się, by ziemię zaludnić nad rzeką Purattu (I 8,17). Ja także ofiarę uczyniłem i kadzidła zapaliłem. Bogowie woń poczuli i jak muchy mnie, czyniącego ofiarę, obsiedli ( I 8,20). Pojawił się też Enlil, a zobaczywszy mnie i korab wielce się rozgniewał:

- Co za dusza się ocaliła, żaden człowiek miał nie ocaleć.

- Ea: Tyś mądry, jakże więc mogłeś nierozważnie potop uczynić. Chcąc ludzkość ukarać, mogłeś suszę zesłać lub mór lub dzikie zwierzęta. W gniewie byś ludzkość bezpowrotnie zniszczył. Ja jego uratowałem, we śnie tajemnicę bogów pozwoliłem zrozumieć.

- Enlil: Utanapisztim był dotąd człowiekiem, teraz nam jest podobny. Niech w oddaleniu mieszka, w krainie gdzie wody świat opływające w otchłań uchodzą, gdzie rzeki się kończą, gdzie słońce wschodzi.

I powiedli mnie tam. Lecz dla ciebie, Gilgameszu, któżby się zebrał z bogów, abyś życie znalazł, którego szukasz ?

- Gilgamesz: Cóż mi więc czynić ? W domu swoim ciągle śmierć widzę.

- Utanapisztim: Wiele przeszedłeś, Gilgameszu, dam ci coś na powrót do domu, powiem ci o tajemniczym zielu. Rośnie ono na dnie morza, ma ostre kolce. Jeśli zioło posiądziesz, młodość odzyskasz.

Zanurkował Gilgamesz w otchłań i zioło zdobył. Jednak podczas podróży kąpał się w jeziorze i wąż, zapach ziela poczuwszy, ziele młodości porwał (I 3,14 ; I 3,22-23). Wielce rozpaczał Gilgamesz, gdyż na darmo wielką odbył podróż. Nie dane mu było zmienić odwiecznego prawa boskiego.

TABLICZKA XII

Sen miał Gilgamesz i rzekł do Urszanabi, który mu towarzyszył:

- Prosiłem bogów, by pozwolili Enkidu przynieść moje pałki i bęben. Rzekł wtedy Ea, że wypuści Enkidu z podziemi, by mógł mi prawo ziemi objawić. Zobaczyłem Enkidu, który rzekł: "Ciało moje, którego dotykałeś, w proch, w glinę jest zmienione". Wielki smutek ta prawda we mnie wywołała. Spytałem się następnie, czy w krainie zmarłych widział duchy wojowników w bitwie poległych, odpowiedział, że widział. Spytałem, czy widział tego, który śmierci się bał, w bitwie nie poległ. Wtedy duch zniknął.

- Urszanabi: ja przewoźnik, nie mnie sny wykładać.

W końcu przybyli do Uruku, murem otoczonego. I taki to był trud Gilgamesza, który wszystko widział i przejrzał, widział rzeczy zakryte, rzeczy tajemne, przyniósł wieści sprzed wielkiego potopu. Wyruszył w daleką drogę, zmęczył się ogromnie, przyszedł z powrotem, na kamieniu wyrył powieść o trudach.

INNE MITY SUMERYJSKIE

KRAINA DILMUN

Kraina Dilmun była rajską krainą, w której panowało szczęście i pełna harmonia między stworzeniami (I 2,8). Nie było w niej śmierci i chorób, złości i bólu:
"lew nie zabija, wilk nie porywa jagnięcia, ptak niebieski nie zna sideł,
choroba oczu nie mówi: jestem chorobą oczu,
choroba głowy nie mówi: jestem chorobą głowy"

Kraj Dilmun był miejscem przebywania bogów (lecz nie ich stałą siedzibą), do którego ludzie nie mieli wstępu. Bogowie przeżywali tam przygody miłosne, szukali odpoczynku. W Dilmun wszystko samo się rodziło, kwitło, żyzne ziemie same się nawadniały wodą z kanałów. Sumerowie kraj ten umiejscawiali gdzieś na wschodzie. Niektóre mity wspominają, że Dilmun było pierwotnym miejscem zamieszkania Sumerów, zanim przenieśli się nad Dolne Morze , czyli Zatokę Perską ( I 3,23-24 ; I 11,2).

STWORZENIE CZŁOWIEKA

Zanim pojawił się człowiek, bogowie sami próbowali zagospodarować ziemię, lecz pracy mieli dużo, a jedzenia wciąż brakowało. Rozżaleni bogowie poprosili więc boga Enki, żeby stworzył im pomocników. Enki stworzył obraz człowieka w swoim umyśle, a następnie ukształtował go z gliny i wody, dając mu część swej mądrości (I 1,26-27). Bogowie następnie przeznaczyli ludziom pracę, którą mieli wykonywać zamiast bogów, na ich chwałę. Człowiek został więc stworzony do pracy, ma uprawiać ziemię, wykonywać rzemiosła, a plony jego pracy są przeznaczone bogom. Obowiązkiem ludzi jest pomnażanie dobrobytu na ziemi, kult i adoracja bogów, oraz składanie im ofiar i darów (III 1,2 ; III 2,2).

Mit kończy się opisem powstania istot ułomnych:

Gdy bogowie byli już lekko pijani po uczcie wydanej z okazji stworzenia człowieka, bogini Ninmah zabrała się do lepienia ludzi, lecz nie szło jej to dobrze. Postacie te były kalekie, jednak Enki im również wyznaczył zadania, np.: "Skoro Enki ujrzał człowieka bez męskiego i bez żeńskiego organu, wyznaczył mu los kroczenia przed królem."

ZAKAZANE ROŚLINY

Bogini Ninhursag stworzyła osiem roślin, które uważała za swoją zastrzeżoną własność (I 2,17). Jednak Enki, zaintrygowany nowymi roślinami, pragnął poznać ich właściwości. Zjadł jedną po drugiej i w ten sposób odkrył ich przeznaczenie (I 3,5). Poznanie tajemnicy tych roślin przez Enkiego wprawiło w furię boginię Ninhursag. Rzuciła na Enki śmiertelną klątwę i zesłała nań liczne choroby (I 3,16-19). Przerażeni możliwością śmierci Enkiego bogowie skłonili boginię do cofnięcia klątwy. Bogini stworzyła więc specjalne bóstwa odpowiedzialne za uzdrowienie każdej z części ciała Enkiego. Jednym z bóstw była Pani Żebra, zwana Nin-ti, co po sumeryjsku może być również przetłumaczone jako Pani Dająca Życie, a więc po hebrajsku Ewa. W Biblii więc Pani Żebra została Panią Dającą Życie zrodzoną z żebra (I 2,21-22 ; I 3,20).

DUMUZI I ENKIMDU

Dumuzi był bogiem pasterzy, a Enkimdu bogiem rolników. Zdarzyło się, że obaj pretendowali do ręki Inany i musieli się wykazać, który jest bardziej przydatny. Dumuzi wychwalał pasterskie produkty: mleko, wełnę, sery, mówił o swej ciężkiej pracy przy bydle. Z kolei Enkimdu zachwalał produkty rolnicze: ziarna, warzywa, kosze, wywyższał swoją pracę na polu. Inana od początku była przychylna Enkimdu-rolnikowi i nic nie mogło zmienić jej poglądu, że rolnik jest lepszym kandydatem na męża. Spór był gorący, jednak Enkimdu nie chciał się spierać z Dumuzim i ustąpił mu pierwszeństwa za cenę zgody. Obaj bogowie się pogodzili i zostali przyjaciółmi.

Mit odzwierciedla ówczesne stosunki między rolnikami i pasterzami, które były zgodne. Obie grupy współistniały pokojowo, wymieniały się towarami, razem budowały dobrobyt Sumeru. Jak wiemy, w Biblii Bóg wolał ofiary Abla-pasterza, co było powodem zabójstwa Abla przez Kaina-rolnika (I 4,2-8)

INANA W KUR

Pewnego razu zapragnęła dumna Inana udać się do Kur, świata podziemnego. Chciała zademonstrować swą wielkość siostrze, bogini Ereszkigal, królowej świata podziemnego, a być może nawet przejąć jej władzę. Obie siostry nie przepadały za sobą, a ich niechęć sięgała dawnych wieków, kiedy Ereszkigal został porwana do Kur, by już nigdy nie móc oglądać nieba. Tak więc Inana postanowiła wybrać się w niebezpieczną podróż. Przystroiła się w najlepsze szaty i ozdoby, wzięła też swoje atrybuty władzy, m.in. koronę, pręt mierniczy i linię z lazurytu. Przed zejściem do podziemi przykazała swej posłanniczce prosić bogów o pomoc, jeśli nie udałoby jej się wydostać z krainy cieni.

Opuściła więc Inana wszystkie swoje świątynie i zeszła do Kur. Dotarła do pałacu Ereszkigal, lecz zatrzymały ją zamknięte wrota. Ereszkigal poznała jej prawdziwe zamiary, ale postanowiła wpuścić siostrę. Nakazała jednak strażnikom, by przy każdej bramie odbierali Inanie jej szaty i atrybuty. Gdy Inana dotarła przed tron Ereszkigal, była już odarta ze wszystkiego, również z godności i dumy. Bezbronna bogini została uśmiercona.

Tymczasem posłanka Inany udała się do bogów, by prosić o pomoc. Enlil i Nanna odmówili, lecz Enki zlitował się nad panią niebios, zaniepokojony skutkami nieobecności bogini na ziemi:

"Gdy Inana zeszła do krainy, skąd nie ma powrotu,
na jałówkę nie skacze byk, osioł nie zapładnia oślicy,
nie zapładnia mężczyzna dziewczyny na ulicy,
leży mężczyzna w swoim pokoju, leży kobieta na swoim boku."

Dał więc Enki posłance wodę życia, którą miała skropić ciało Inany. Ereszkigal pozwoliła ożywić Inanę, jednak zgodnie z odwiecznym prawem Kur, nie mogła opuścić świata podziemnego bez okupu. Inana musiała wskazać osobę, która miała zamiast niej zostać w Kur. Gdy Inana wyszła na powierzchnię, na bogów padło przerażenie. Bogini mijała kolejnych bogów, kiedy jej spojrzenie padło na pewnego siebie Dumuziego, który wszak był jej mężem. Kapryśna bogini jednak to właśnie jego wskazała podziemnym demonom jako okup za nią. W ten sposób skończyła się przygoda Inany, jak również jej małżeństwo.

(Wikipedia: mitologia Mezopotamii, Inana, Dumuzi, Dilmun)