(powrót)
ZJEDNOCZENIE
(10kB) Najsłynniejszą listę królów Egiptu napisał kapłan Maneton w czasach Ptolemeusza I. Według niego historia Egiptu rozpoczęła się, gdy Menes połączył dwa kraje, Górny i Dolny Egipt. Faraon ten założył I dynastię i wybudował pierwszą stolicę, Memfis. To on pierwszy założył podwójną koronę, która była symbolem zarówno jedności kraju, jak też znakiem jego dwoistości.

(Wikipedia: Górny Egipt, Dolny Egipt, Maneton, Menes, podwójna korona)


Zjednoczenie Egiptu było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii. Jednak jego przebieg pozostaje polem do szerokich dyskusji. Za założyciela I dynastii, która rozpoczęła tysiącletni okres istanienia zjednoczonego Egiptu, uważa się Narmera. Dowody archeologiczne, np. "paleta Narmera", wskazują, że Narmer jako król Górnego Egiptu pokonał władców z Delty. Prawdopodobnie więc to on był tym legendarnym Menesem.

(Wikipedia: dyn.I, Narmer, Aha, paleta Narmera)


Jednak badania w Abydos doprowadziły do odsłonięcia grobowców królów, którzy panowali przed Narmerem. Na podstawie zebranych dowodów udało się odtworzyć kolejność ich panowania. W ten sposób odkryto dynastię 0, która rządziła Górnym Egiptem.
Pewne poszlaki wskazują, że władcy dynastii 0 jeszcze przed Narmerem próbowali przyłączyć do swego królestwa obszary Delty. Przykłądem tego jest król Skorpion, którego grób znaleziono zarówno na południu, w Hierakonpolis, jak i na północy, w Sakkarze. Może to świadczyć, że już wtedy, przynajmniej na jakiś czas, dwa kraje miały jednego władcę.

(Wikipedia: dyn.0, Skorpion)


Stolicą dynastii 0 było Hierakonpolis (Nechen), a dynastie I i II rządziły z Tinis. Główną nekropolią królewską w tym czasie było Abydos. W czasach III dynastii stolica została przeniesiona do Memfis, a faraonów grzebano z Sakkarze.

(Wikipedia: Tinis, Abydos, Hierakonpolis, Memfis, Sakkara, Buto)Poniższy obrazek ukazuje możliwy w czasach predynastycznych wygląd egipskiej świątyni.