(powrót)
KALCHU
Kalchu zostało uczynione stolicą Asyrii przez Asurnasirapli w połowie IX w. Dotychczasowa stolica, Aszur, znajdowała się na prawym brzegu Tygrysu, dostępnym od zachodu, Asurnasirapli postanowił więc przenieść swą siedzibę w głąb kraju, na wschodni brzeg rzeki. Była to odpowiedź na zagrożenie aramejskie, a także zabezpieczenie się na przyszłe czasy, gdy armia miała operować daleko poza granicami kraju, pozostawiając miasto z nieliczną obroną. Dzięki temu niewielka mieścina stała się w krótkim czasie wielkim i pięknym miastem, wojenną stolicą Asyrii na następne 100 lat. Jej kres nastąpił po 250 latach, gdy padła wraz z Niniwą.

(Wikipedia: Kalchu, Asurnasirapli II)
Poniżej kilka widoków, jakie mogli oglądać Salmanasar III, Tiglatpilesar III, czy Salmanasar V, kiedy akurat nie wojowali.

(Wikipedia: Salmanasar III, Tiglatpilesar III, Salmanasar V)