(powrót)
ASZUR
Aszur leżało na zachodnim brzegu Tygrysu. Miasto to było kolebką Asyrii i przez wieki jej stolicą. Nawet wtedy, gdy w IX w. inne ośrodki przejęły funkcje głównej siedziby władcy, to Aszur pozostawało stolicą religijną. Było głównym domem Aszura, narodowego boga Asyryjczyków, który w mitach i hierarchii zajmował podobnie eksponowane miejsce, jak Marduk w Babilonii.

(Wikipedia: miasto Aszur, bóg Aszur)


Aszur rozkwitło szczególnie w czasach imperium, mimo że królowie skupiali swą uwagę głównie na własnych pałacach. I chociaż w ciągu swej długiej historii Asyria miała wiele stolic, to starożytne Aszur było dopieszczane przez każdego króla, który pragnął dołożyć własną cegiełkę do chwały Aszura.
Budowa kolejnych stolic i ucieczka władców ze starej stolicy zapewne nie były podyktowane wyłącznie chęcią zapisania sie w historii poprzez budowę miasta okazalszego niż siedziby poprzedników. Imperialna polityka władców zawsze spotykała się z oporem kapłanów, którzy przy silnych i samodzielnych królach tracili wiele ze swej władzy. Zapewne "emigracja" z Aszur była więc próbą wyswobodzenia się spod ogromnych wpływów kapłanów Aszura.
Aszur padło w 614 r. zdobyte przez Medów.

(Wikipedia: Medowie)


Powyżej przedstawiona jest rekonstrukcja zdobienia ścian pałacu oraz dzisiejszy wygląd miasta, a poniżej świątynia Isztar z XII w., widok na centrum Aszur od strony rzeki i od strony miasta. Na samym dole plan.